Ledamoter
Heckscher  e.f.881

Eli Filip Heckscher


f. 24.11.1879   d. 23.12.1952

Professor i ekonomisk historia vid Handelshögskolan i Stockholm.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 5.6.1944 (nr 205)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.
Eli F. H:s bibliografi 1897–1949 (1950).
Om korrespondensen med Valentin i Heckschers samling i KB, se G. Flakierski, Rötter: den judiska frågan i brevväxlingen mellan Hugo Valentin och E. H. (HT 1982, s. 177–201).

SBL, SMoK.

B. Boëthius, [nekr.] i KVHAAÅ 1953, s. 41–50;
S. Bolin, [nekr.] i VSLÅ 1952, s. 91–94;
H. Brulin, E. H. och Svensk tidskrift (Svensk tidskrift 1953, s. 407–425);
Y. Hasselberg, Eli och Arthur, Arthur och Eli: ett vetenskapssociologiskt perspektiv på ekonomisk historias födelse i Sverige, 1920–1940 (En helt annan historia: tolv historiografiska uppsatser, Opuscula historica Upsaliensia, 31, 2004, s. 133–152);
A. Hirsch, Minnen som dröjt kvar (1953, s. 199–234);
L. Magnusson, E. F. H. 1879–1952 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
A. Montgomery, E. H. som vetenskapsman (Ekonomisk. Tidskrift, 55, 1953, s. 149–185);
E. Söderlund, [nekr.] i HT 73, 1953, s. 63–66;