Ledamoter
Gustavsson, s469

Sven Ronald Gustavsson


f. 1.6.1938   d. 12.2.2013

Professor i slaviska språk vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 6.9.1988 (nr 406)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.
Bibliografi i festskriften nedan: Sven Gustavssons bibliografi av O. Klauber, s. 255-266.

P-A. Bodin, [nekr.] i KVHAAÅ 2014, s. 25-32.

Nekr. i DN 28/2 2013 av U. Birgegård, M. A. Packalén Parkman & T. Tingsgård.

Festskrifter:
Till 50-årsdagen: Multiethnic studies in Uppsala, essays presented in honour of Sven Gustavsson, June 1, 1988, ed. I. Svanberg & M. Tydén (1988).
Till 60-årsdagen: Bröd och salt, svenska kulturkontakter med öst, en vänbok till Sven Gustavsson, red. R. Gyllin, I. Svanberg & I. Söhrman (1998).