Ledamoter
Westman  k.b.880

Knut Bernhard Westman


f. 10.3.1881   d. 20.10.1967

Professor i missionshistoria och Östasiatisk religionshistoria vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 5.6.1944 (nr 204)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i UUB, papper även i Landsarkivet i Härnösand.

SMoK.

C. F. Hallencreutz, K. B. Westman som missionsforskare (Kyrkohistorisk årsskrift 1981);
L. Helleberg, K. B. W (Namnen i taket: om bemärkta män i Härnösands gymnasiums 335-åriga historia (1985);
O. Ericsson, Minnesteckningar över bortgångna ämbetsbröder (Svenska kyrkan … Handlingar rörande prästmötet i Härnösand 1970, 1971);
D. Strömbäck, [nekr.] i KVHAAÅ 1968, s. 93 f.

Festskrift:
Enhet och mission: Festskrift till K. B. W. 1881–1946 (1946).