Ledamoter
Grape  a.w.874

Anders Wilhelm Grape


f. 7.3.1880   d. 29.4.1959

Överbibliotekarie vid Uppsala universitet, nordisk filolog och lärdomshistoriker.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 3.2.1942 (nr 198)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i UUB.

SBL.

B. Karlgren, [nekr.] i KVHAAÅ 1960, s. 57 ff.;
T. Kleberg, A. G.: några minnesord (1959).

Festskrift:
Donum Grapeanum: festskrift tillägnad A. G. på sextiofemårsdagen den 7 mars 1945 (1945).