Ledamoter
Bo%c3%abthius  c.a.873

Carl Axel Boëthius


f. 18.7.1889   d. 7.5.1969

Professor i klassisk fornkunskap och antikens historia vid Göteborgs högskola.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 4.2.1941 (nr 197)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i GUB.

SMoK.

K. Hanell, [nekr.] i KVHAAÅ 1970, s. 71–74.

Festskrifter:
Festskrift tillägnad A. B. den 18 juli 1949 av Svensk-italienska föreningen (1949);
Axelio Boëthio qui institutum nostrum a fundamentis erexit tredecim lustris feliciter peractis (Skrifter utg. av Svenska institutet i Rom, 1954).