Ledamoter
Lindblom  a.a.f.850

Andreas Adolf Fredrik Lindblom


f. 8.2.1889   d. 22.3.1977

Professor i de bildande konsternas teori och historia vid Stockholms högskola, senare styresman för Nordiska museet och Skansen.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 5.2.1935 (nr 189)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i ATA.
A. S., De gyllene åren (1952).

SMoK.

A. Andersson, [nekr.] i KVHAAÅ 1978, s. 25–28;
G. Berg, [nekr.] i Saga och sed 1978, s. [7]–16;
G. Grefbäck, A. L. – vårdare av arvet från Birgitta (Birgittastiftelsens småskriftserie 4, 1996).