Ledamoter
Erixon  s.e.849

Sigurd Emanuel Erixon


f. 26.3.1888   d. 18.2.1968

Professor i nordisk och jämförande folklivsforskning vid Nordiska museet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 5.2.1935 (nr 188)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Nordiska museet.

SMoK.

K-O. Arnstberg, Utforskaren: studier i S. E:s etnologi (1989);
N-A. Bringéus, S. E. i helbild: högtidsföreläsning på Nordiska museet den 26 mars 1988 i anledning av hundraårsdagen av hans födelse (Saga och sed 1988, s. 17–38);
Å. Hultkrantz, I folklivsforskningens tjänst: kommittén för färdigställande av professor S. E:s vetenskapliga arbete under ett kvartssekel (Rig 1995, 78, s. 77–89);
B. G. Nilsson, Folklivets upptäckare: S. E:s by- och bebyggelseundersökningar (Samhällets linneaner, red. B. E. Eriksson & R. Qvarsell, 2000, s. 191–226);
D. Strömbäck, [nekr.] i KVHAAÅ 1968, s. 82–85;
S. Svensson, [nekr.] i Rig 1968, 51, s. 37–40;


Festskrift:
Minnesskrift: Erixoniana: mélanges ethnologiques européennes … (=Ethnologia Europaea 4, 1970–1971).