Ledamoter
Brusewitz  a.k.a.846

Axel Karl Adolf Brusewitz


f. 9.6.1881   d. 27.9.1950

Skytteansk professor vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 5.2.1935 (nr 185)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SBL, SMoK.

D. Anckar, A. B. och Sven Lidman (HLS, 1985, 60, s. 265–305);
G. H[ec]k[sche]r, [nekr.] i HT 70, 1950, s. 427 ff.;
G. Hornwall, Mellan historia och ”biopolitik”: A. B:z’ statsvetenskapliga program 1905–23 (Statvetenskaplig tidskrift 1984, 87, s. 313–322);
—, Studier och politik: A. B:z tidigare utveckling (HVSUÅ 1985, s. 51–78, 1986);
—, Författningsliv och statskunskap (Festskrift till professor skytteanus Carl Arvid Hessler, 1987, s. 74–83);
E. Håstad, Till minnet av A. B. (Upplands nations årsskrift 1951–1952, 1953);
K. Paajaste, Det parlamentariska tomrummet i Sverige: en studie i den statsvetenskapliga begreppsdebatten 1920–1939 (Statsvetenskaplig tidskrift 2000, 103, s. 241–258, 287–288);
H. Tingsten, [nekr.] i KVHAAÅ 1951, s. 67–73.

Festskrift:
Festskrift till professor skytteanus A. B., utgiven till 60-årsdagen den 9 juni 1941.