Ledamoter
Geijer  a.h.859

Anders Herman Geijer


f. 17.11.1871   d. 16.9.1943

Professor och föreståndare för Landsmålsarkivet i Uppsala.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 5.2.1935 (nr 183)


Bibliografiska uppgifter

SMoK.

N. A[hnlund], [nekr.] i HT, 63, 1943, s. 321 f.;
H. Celander, [nekr.] i Folkminnen och folktankar 31, 1944, s. 1–9;
D. Strömbäck,

Festskrift:
H. G. in memoriam (Svenska landsmål, 1944).