Ledamoter
Wess%c3%a9n  e.g.a.860

Elias Gustaf Adolf Wessén


f. 15.4.1889   d. 30.1.1981

Professor i nordiska språk vid Stockholms högskola.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 8.1.1935 (nr 182)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i Linköpings stifts- och landsbibliotek.
A. Ranius, E. W. Anteckningar vid uppordnandet av hans arkiv (PHT 1997, 93, s. 142–151);
H. Larsson, E. W:s tryckta skrifter 1914–1975 (1975);
M. Wessén., E. W:s bibliografi 15 april 1949 (1949);
Bibliografi 1949–1953, se nedan.

SMoK.

S. Benson, E. W. (ANF 1981, s. 231 f.);
M. Bjursén Carlberg, E. W. (1889–1981) (Kungl. Gustav Adolfs Akademiens minnesbok 1973–1987, 2003, s.140 f.);
S. Carlsson, Minnesord i Saga och sed 1982, s. 22–33;
K. Espmark, E. W. Inträdestal i SA (1981);
B. Molde, [nekr.] i VHAAÅ 1981, s. 56–59.

Festskrift:
E. W. 15 april 1954 (med bibliografi 1949–1953).