Ledamoter
Ahnlund  n.g.861

Nils Gabriel Ahnlund


f. 23.8.1889   d. 11.1.1957

Professor i historia vid Stockholms högskola.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 6.2.1934 (nr 181)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i KB.
Professor N. A:s tryckta historiska skrifter: bibliografi, red. B. Hildebrand (1939);
W. Odelberg, N. A:s tryckta skrifter 1939–1949, i festskriften nedan.

SMoK.

K. Ahnlund, N. A.: ur Minnesanteckning (SA:s handlingar 1988, 13, s. 17–25);
T. Braunerhielm, Minnespeng över N. A. (Svensk numismatisk tidskrift 1989, s. 146);
T. Byström, N. A. och Eirik Hornborg: ordets mångsysslare eller vänskap över Östersjön (Mångsysslare och gränsöverskridare: 13 uppsatser i idéhistoria, red. B. Sundin & M. Göransdotter, 2008, s. 163–181);
G. Carlsson, [nekr.] i VSLÅ 1957, s. 125–133;
T. Cederberg, Den unga N. A. i umepressen (Västerbotten 1957 s. 135–144);
E. Johnson, N. A.: inträdestal i Svenska akademien, (1957);
B. Karlgren, [nekr.] i KVHAAÅ 1957, s. 46–50;
H. Schück, N. A. och samtidshistorien (Utrikespolitik och historia, 1987, s. 275–290);
—, En norsk-svensk vänskap: Fredrik Paasche och N. A. (Kongsmenn og krossmenn, red. S. Supphellen, 1992, s. 277–295);
—, N. A. 1889–1957 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009).

Nekr. av E. Lönnroth och H. Tingsten i DN 12/1 1957.

Festskrift:
Historiska studier tillägnade N. A. 23/8 1949, red.: S. Grauers & Å Stille.