Ledamoter
Sylwan821

Otto Sylwan


f. 22.8.1864   d. 15.1.1954

Professor i estetik samt litteratur- och konsthistoria vid Göteborgs högskola.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 6.2.1934 (nr 177)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i GUB.
Morfar och mormor Wendel: O. S:s efterlämnade minnen (1956);
S. Hallberg, Förteckning över O. S:s intill den 22 augusti 1939 utgivna skrifter (1939).

SMoK.

G. Lundström, O. S. (Ständigt dessa landsortstidningar, red.: K. E. Gustafsson & P. Rydén, 1998, s. 7–11);
—, O. S (Presshistoriens pionjärer, 2009, s. 51–58);
V. Svanberg, [nekr.] i KVHAAÅ 1954, s. 45–48.

Festskrifter:
Studier tillägnade O. S. på 60-årsdagen den 22 augusti 1924 (1924);
Studier, de äkta och veritabla, tillägnade O. S. på 60-årsdagen den 22 augusti 1924 (1929).