Ledamoter
Fr%c3%a4ngsmyr, t

Tore Frängsmyr


f. 8.7.1938   d. 28.8.2017

Hans Rausing-professor i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 2.9.1997 (nr 444)


Bibliografiska uppgifter

H. Bornholm, Vetenskapsman i humanioras tjänst (Tvärsnitt 2009:2, s. 2–5);K. Grandin, S. Lindqvist och S. Widmalm, T. F. 1938–2017 (Lychnos 2017, s. 189–194);T. Karlsohn, Vetenskap och historia: Ett samtal med T. F. (Arche 2015, s. 240–280);S. Lindqvist, [nekr.] i KVHAAÅ 2018, s. 51–56;C. Nordlund och S. Sörlin, T. F. 1938–2017 (Thule 2018, s. 161–168);A.-K. Wentzel, T. F. (Forskning och framsteg, 1990:1, s. 36f).Nekr. av U. Westerlund i SvD 6/9 och i DN 15/9, av S. Strömholm, B. Sundqvist och C. Pahlberg i SvD 14/9 och DN 22/9, av F. Lundgren i DN 16/9, av P. Nobel, A. Frigell, O. Matsson, T. Matsson, L.-O. Naessén och G. Olsson i SvD 21/9, av C. Åsberg i SvD 22/9, av K. Grandin och C. Nordlund i SvD 26/9 och av M. Lönnebo i SvD 3/10 2017.Festskrifter:
Den akademiska gemenskapen: universitetets idé och identitet, ett symposium till T. F:s 60-årsdag (red. G. Eriksson & K. Johannisson, 1999);Aurora Torealis: studies in the history of science and ideas in honor of T. F. (red. M. Beretta, K. Grandin, S. Lindqvist, 2008).