Ledamoter
Frykman, e

Erik Frykman


f. 18.4.1919   d. 22.7.2010

Professor i engelska, särskilt engelskspråkig litteratur, vid Göteborgs universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 2.11.1982 (nr 379)


Sekreterare 3.11.1987–31.12.1992

Bibliografiska uppgifter

S. Allén, Minnesteckningar över avlidna ledamöter 2010, … Erik Frykman (1919–2010), (i KVVS, Årsbok 2011, s. 103-106);
S. Strömholm, [nekr.] i KVHAAÅ 2011, s. 67-77.

Nekr. i DN 30/8 2010 av B. Olinder & R. Paul.

Festskrifter: 
Vid pensioneringen: Papers on language and literature, presented to Alvar Ellegård and Erik Frykman, ed. S. Bäckman & G. Kjellmer (1985).
Hyllningsskrift vid avgången från sekreterarskapet i KVHAA: Analecta Frykmaniana being A selection of poetry and prose by Erik Frykman Esq., Ph. D., F.B.A., etc. etc. ... as subreptitiously collected from the author’s friends in the said Academy (1992).