Ledamoter
Lamm817

Martin Lamm


f. 22.6.1880   d. 5.5.1950

Professor i litteraturhistoria vid Stockholms högskola.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 7.11.1933 (nr 173)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.

SBL, SMoK.

I. Andersson, M. L. Inträdestal i SA (1950);
F. Bull, M. L.: noen intrykk og erindringer (Svensk litteraturtidskrift 1950, s. 97–107);
C. Fehrman, Forskning i förvandling: män och metoder i svensk litteraturvetenskap (1972);
H. Olsson, M. L. Minnesord (KVHAAÅ 1951, s. 53–59);
A. Werin, M. L. (VSLÅ 1950, s. 173–179).

Festskrift:
Festskrift till professor Christian Barthel, professor M. L. [&] professor Sven Tunberg av Pastorala klubben (1946).