Ledamoter
Herblin814

Per Axel Samuel Herrlin


f. 30.3.1870   d. 10.10.1937

Professor i psykologi och pedagogik vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 7.11.1933 (nr 169)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.
A. H., Från sekelslutets Lund (1936).

SBL, SMoK.

F. Böök, Rannsakan (1953), s. 23–28;
H. Larsson, [nekr.] (HVSL årsber. 1937–38, s. XXIII–XXX, 1938);
A. Nyman, [nekr.] (VSLÅ 1937, s. 113–117).

Festskrift:
Festskrift tillägnad A. H. den 30 mars 1935: studier och uppsatser överräckta på sextiofemårsdagen av kolleger, lärjungar och vänner, red. A. Nyman.