Ledamoter
Lagercrantz  c.o.813

Carl Otto Lagercrantz


f. 26.2.1868   d. 13.1.1938

Professor i grekiska språket och litteraturen vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 7.11.1933 (nr 168)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.
Bibliogr. över L:s tr. skrifter se Bidez nedan.

SBL, SMoK.

J. Bidez, O. L. et l’histoire de l’alchimie (Archeion, 21, 1938, s. 379–385, med bibliogr.);
G. Björck, [nekr.] (Byzantion, 13, 1938, s. 765–770);
B. Hesselman, [nekr.] (VS årsb. 1938, s. 17 ff.);
J. V. Johansson, Minnestal hållna i Göteborgs KVVS ... 1938–1942 (1942, s. 13–19);
G. Rudberg, Från O. L:s undervisning (Natio smolandica, 1, 1938, s. 710).