Ledamoter
Zetterst%c3%a9en  k.v.811

Karl Vilhelm Zetterstéen


f. 18.8.1866   d. 1.6.1953

Professor i semitiska språk vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 7.11.1933 (nr 166)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.
E. von Döbeln, Professor K. V. Z:s vetenskapliga författarverksamhet: Bibliografisk förteckning (1926).

SMoK.

H. S. Nyberg, [nekr.] i KVHAAÅ 1954, s. 33–44.