Ledamoter
Lindqvist  s.809

Sune Lindqvist


f. 20.3.1887   d. 23.3.1976

Professor i nordisk och jämförande fornkunskap vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 5.4.1932 (nr 164)


Bibliografiska uppgifter

Bibliografi: M.-L. Bachman, S. L., tryckta skrifter 1909–1962 (1962), med senare kompletteringar, se SBL samt S. Nyman i Fornvännen 1992 (87), s. 186–187, och 1997 (92), s. 183–185.

SBL, SMoK.

G. Arwidsson, [nekr.] i KVHAAÅ 1977, s. 30–34;
J. E. Sjöberg, Forskare i Gamla Uppsala (Myt, makt och människa, [red. G. Friberg], 2000, s. 55–57).