Ledamoter
Bo%c3%abthius  s.b.808

Simon Bertil Boëthius


f. 31.3.1885   d. 6.11.1974

Redaktör för Svenskt biografiskt lexikon, stadsarkivarie i Stockholm, slutligen riksarkivarie; tit. professor.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 1.2.1931 (nr 163)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i RA.
Bibliografi: U. Hammarsten, B. B.: tryckta skrifter 1908–1965: bibliografi (Samlingar och skrifter utgivna av Svenska arkivsamfundet, 2, 1965).

SMoK.

M. Bjursén Carlberg, B. B. 1885–1974 (Kungl. Gustav Adolfs akademiens minnesbok 1973–1987 (2003);
B. Broomé, [nekr.] i PHT 1974, s. 63–66;
Y. Hasselberg, B. B. 1885–1974 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
B. Hedberg, Stadens minne. Stockholms stadsarkiv till år 2000 (2002);
Å. Kromnow, [nekr.] i KVHAAÅ 1975, s. 56–60;
—, B. B. 1875–1984 (Nordisk arkivnyt 1975:1);
E. Norberg, Mellan tiden och evigheten. Riksarkivet 1846–1991 (2007);
V. Rendahl, Stockholms stadsarkiv under B. B. 1930–1944 (Studier och handlingar rörande Stockholms historia, red. L. Wikström. 1985, s. 101–130);
G. Utterström, Eli Heckscher, B. B. och ”Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa” (Meddelande från Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet, 2, 1982).

Festskrift:
Tillägnades på 60–årsdagen festskriften Donum Boëthianum: arkivvetenskapliga bidrag tillägnade B. B. 31/1 1950, [red. O. Jägerskiöld & Å. Kromnow], (1950).