Ledamoter
Lundstr%c3%b6m  k.j.v.807

Karl Johan Vilhelm Lundström


f. 7.5.1869   d. 20.3.1940

Professor i klassiska språk (latin) vid Göteborgs högskola.


Arbetande ledamot Ff
- Invald 7.1.1930 (nr 162)


Bibliografiska uppgifter

Papper i GUB.
T. Kleberg, Bibliografisk förteckning över … V. L:s … skrifter (Apophoreta Gotoburgensia Vilelmo Lundström oblata, 1936, s. 415–441).

SBL, SMoK.

Allsvensk samling, 27, 1940, nr 7;
H. Armini, [nekr.] i Minnestal hållna i Göteborgs KVVS å dess högtidsdagar 1938–1942 (1942, s. 60–69);
A. W. Persson i Ord och bild 49 (1940, s. 433–439).