Ledamoter
Persson  a.w.806

Axel Waldemar Persson


f. 1.6.1888   d. 7.5.1951

Professor i klassisk fornkunskap och antikens historia vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 9.4.1929 (nr 161)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SBL, SMoK.

C. Callmer, Klassiska arkeologer från Lund. Fyra korta biografier (VSLÅ 1985, s. 5–23);
S. Lindqvist, A. W. P. (HVSUÅ 1951, s. 33–36);
M. P:n Nilsson, [nekr.] i VSLÅ 1951, s. 117–124;
—, [nekr.] i KVHAAÅ 1952, s. 39–48.

Festskrift:
Tillägnades som minnesskrift Opuscula Atheniensia I (1953).