Ledamoter
Almquist  h.k.h.805

Helge Knut Hjalmar Almquist


f. 17.12.1880   d. 29.2.1944

Professor i historia vid Göteborgs högskola, senare riksarkivarie.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 5.2.1929 (nr 160)


Bibliografiska uppgifter

Papper i RA;
Hans excerpter och handlingar till Göteborgs historia i Landsarkivet i Göteborg.
U. Willers, översikt av H. A:s tr. skrifter (PHT, 44, 1944–45, s. 9–20).

SBL, SMoK.

D. Almqvist, H. A. (KFÅ 1944, s. 7–13);
B. Boëthius, [nekr.] i DN 1/3 1944;
S. Bolin, [nekr.] i VSLÅ 1944, s. 135–140;
S. Grauers, H. A. (HT, 64, 1944, s. 52–55);
B. Hildebrand, H. A. in memoriam (PHT, 44, 1944–45, s. 1–9);
J. V. Johansson, Minnestal i Göteborgs KVVS 1943–1947 (1948, s. 51–59);
MRA 1944 (1945, s. 1 ff.);
E. Norberg, Mellan tiden och evigheten. Riksarkivet 1846–1991 (2007);
O. Rabenius, Kring drottning Kristinas klocka (1942).