Ledamoter
Tunberg804

Sven August Daniel Tunberg


f. 1.2.1882   d. 5.12.1954

Professor i historia vid Stockholms högskola, rektor där.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 3.4.1928 (nr 159)


Bibliografiska uppgifter

Papper i RA och en mindre del i UUB.
Hans efterlämnade bibliotek ingår i Stockholms universitetsbibliotek.
Bibliografi av U. Willers i festskriften från 1942.

SMoK.

G. Hafström, S. T. i VSLÅ 1955, s. 121–128;
A. Schück, [nekr.] i KVHAAÅ 1955, s. 53–64;
K. Tengnér, S. T., vem var det?: kring manus, historia och bibliotek (Bibliotek – tradition och utveckling: festskrift till Lars-Erik Sanner den 18 januari 1991, red. I. Cantwell, s. 180–192).

Festskrifter:
Festskrift på 60-årsdagen: Historiska studier tillägnade S. T. (1942);
Festskrift till professor Christian Barthel, professor Martin Lamm [&] professor S. T. av Pastorala klubben: [22/5 1946];
Tillägnades även: Stockholms högskola under S. T:s rektorat –minnesskrift tillägnad S. T. vid hans avgång från rektorsämbetet den 31 december 1949 (1949).