Ledamoter
Roosval803

Johnny August Emanuel Roosval


f. 29.8.1879   d. 18.10.1965

Professor i de bildande konsternas teori och historia vid Stockholms högskola.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 2.3.1928 (nr 158)


Bibliografiska uppgifter

Arkiv i ATA.

SBL, SMoK.

E. Cinthio, [nekr.] i VSLÅ 1966, s. 163–171;
H. Cornell, [nekr.] i KVHAAÅ 1966, s. 96–101.