Ledamoter
Westman801

Karl Gustaf Westman


f. 18.8.1876   d. 24.1.1944

Professor i rättshistoria vid Uppsala universitet, senare statsråd och chef för Ecklesiastikdep:et samt minister för utrikes ärendena; historiker och rättshistoriker.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 7.10.1924 (nr 156)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.
Hans Politiska anteckningar 1914–1943 utg. i tre volymer genom W.M. Carlgren i Handlingar utg. av SkS, del 6, 8 och 13.

SMoK.

N. A[hnlund], [nekr.] i HT, 64, 1944, s. 50 f.;
S. Bolin, [nekr.] i VSLÅ 1944, s. 131–135;
T. Engströmer, [nekr.] i SvJT 1944, s. 97–100;
Å. Holmbäck, [nekr.] i HVSUÅ 1944, s. 85–99;
H. Munktell, [nekr.] VSÅ 1944, s. 17–20;
F. Nilsson, Professor K. G. W. – en bondeförbundets statsman (Landsbygdens kalender 22, 1949–50);
R. Nygren, K. G. W. 1876–1944 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009).