Ledamoter
Rydbeck800

Sven Otto Henrik Rydbeck


f. 25.8.1872   d. 13.9.1954

Professor i förhistorisk och medeltidsarkeologi vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 2.9.1924 (nr 155)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Lunds universitets historiska museum.

SBL, SMoK.

S. Curman, [nekr.] i KVHAAÅ 1955, s. 44–51.