Ledamoter
Curman798

Jon Sigurd Curman


f. 29.4.1879   d. 14.2.1966

Byggnadsråd, konsthistoriker och medeltidsarkeolog, riksantikvarie.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 16.5.1923 (nr 153)


Sekreterare 16.5.1923–30.4.1946. Preses 1951–1955

Bibliografiska uppgifter

Arkiv i ATA och en liten del i RA.

SBL, SMoK.

E. Antell (red.), Tema: S. C. som kulturminnesvårdare och museiman, (1991);
K. Asplund, S. C.: en minnesteckning (1966);
V. Edman, En svensk restaureringstradition: tre arkitekter gestaltar 1900-talets historiesyn (1999);
R. Pettersson, Fädernesland och framtidsland: S. C. och kulturminnesvårdens etablering (2001);
R. Pettersson & B Sundin, S. C., Nämforsen och det ”kultiverade kraftverket” (2001);
P. Sjögren, S. C:s boksamling i Umeå universitetsbibliotek (Samhällsforskning kring historiska problem, red. J. Björklund, 1977, s. 203–208);
J. Tuneld, S. C.: 29/4 1879–14/2 1966 (Kungl. Gustav Adolfs akademiens minnesbok 1957–1972, 1978, s. 319–346);
A. Åman, S. C., riksantikvarie – ett porträtt (2008).

Festskrifter:
Ædes sacræ antiquæ a S. C. restauratæ (Till S. C. den 29 april 1929 – på 50-årsdagen);
Ad patriam illustrandam: hyllningsskrift till S. C. 30 april 1946, red. A. Schück och B. Thordeman med biträde av D. Selling.