Ledamoter
Collijn795

Isak Gustaf Alfred Collijn


f. 17.7.1875   d. 28.3.1949

Riksbibliotekarie.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 4.4.1922 (nr 150)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB och KB.
Bibliogr. över C:s tr. skrifter i Bok- och bibliotekshistoriska studier tillägn. I. C. (1925) och i A. Nelson, Bibliographia Collijniana. Iterum continuata (1935).

SBL, SMoK.

A. Grape, I. C. Några minnesord (KVHAAÅ 1950, s. 32–48);
G. Hornwall, När I. C. grundade Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen (Från vän till vän, red. T. Söderholm, 1984, s. 113–133);
—, Då I. C. åtog sig utgivningen av bibliografin över Sveriges äldsta bokverk (Framsynthets ihugkommelse: en vänbok till Sune Lindqvist på 80-årsdagen den 26 oktober 1991, red. F. Sandgren & I. Ström, s. 133–139);
T. Kleberg, I. C. (NTBB, 36, 1949, s. 41–54);
O. Rabenius, Kring drottning Kristinas klocka (1942);
—, Mellan Stockholms strömdrag (1943);
O. Walde, De svenska bibliotekens historia (Svend Dahls bibliotekshandbok, 2, 1931, s. 150 f.);
E. Wästberg, Svenska herrar (1934, s. 49–60).