Ledamoter
Stille792

Arthur Gustaf Henrik Stille


f. 16.7.1863   d. 19.4.1922

Professor i historia vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot
- Invald 14.12.1920 (nr 147)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB;
S:s bibliotek i Linköpings stifts- och landsbibliotek.

SBL, SMoK.

S. C[lason], A. S. (HT, 42, 1922, s. 177–182);
L. Ericson Wolke, A. S. 1863–1922 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
P. Sörensson, [nekr.] (KFÅ 1922, s. 20–33);
K. O. Toll, [nekr.] (KrVA:s Handl. 1922, s. 157–160);
L. Weibull, Minnesord över A. S. (HVSL Årsberättelse 1923–24, s. 15–19).