Ledamoter
Wrangel791

Ewert Henrik Gabriel Wrangel


f. 20.11.1863   d. 20.2.1940

Professor i konsthistoria med konstteori vid Lunds universitet, litteratur- och konsthistoriker.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 4.2.1919 (nr 146)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.

SMoK.

F. Böök, Minnesord över E. W. (HVSL, Årsber. 1940–41, s. XVIII–XXII);
C. Fehrman, Estetikens återkomst: ett stycke lundensisk vetenskapshistoria kring Henrik Schück, E. W., Albert Nilsson, Fredrik Böök och några till (VSLÅ 1987, s. 15–79).

Festskrift:
Studier i konstvetenskap tillägnade E. W. av yngre lärjungar, red. A. J. T. Borelius (1928).