Ledamoter
Clason790

Samuel Clason

(Sam)


f. 23.6.1867   d. 19.12.1925

Riksarkivarie, statsråd och chef för Ecklesiastikdepartementet.


Arbetande ledamot
- Invald 4.6.1918 (nr 145)


Bibliografiska uppgifter

Papper i RA.
S. C:s brev under bondetågskrisen (med inledn. av T. Höjer, 1951).

SBL, SMoK.

A. Engström, Riksdagsgubbar (1915), s. 60 f.;
C. Hallendorff, [nekr.] (HT, 46, 1926, s. 69–72);
S. Larsson, S. C. 1867–1925 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
MRA 1927, s. 333 f.;
E. Naumann, [nekr.] i NTBB 1926, s. 34–39;
E. Norberg, Mellan tiden och evigheten. Riksarkivet 1846–1991 (2007);
L. Stavenow, Historisk tidskrift och den historiska vetenskapen (HT, 51, 1931), s. 19 f.);
Tvåkammarriksdagen: Ledamöter och valkretsar 1 (1988), 4 (1990).