Ledamoter
Wide788

Samuel Karl Anders Wide

(Sam)


f. 17.10.1861   d. 13.2.1918

Professor i klassisk fornkunskap och antikens historia vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot
- Invald 3.6.1915 (nr 143)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SMoK.

C. A. Boëthius, S. W. (Västmanlands-Dala nationens skriftserie, 3, 1931);
C. Callmer, S. W. und die ersten schwedischen Ausgrabungen in Griechenland (Opuscula Atheniensia, 1, 1953, s. 208–223);
M. P:n Nilsson, S. W. (Tidskrift för konstvetenskap 1918);
S. W. in memoriam: minnesord i B. C., Uppsala, den 8 april 1918 (1918).