Ledamoter
Nordin784

Per Fredrik Stanislaus Nordin


f. 7.5.1852   d. 8.4.1920

Rektor för dövstumskolan i Vänersborg, arkeolog.


Svensk korresponderande ledamot
- Invald 6.2.1883 (nr 68)

Arbetande ledamot
- Invald 1.11.1910 (nr 139)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.

SBL, SMoK.

B. Nerman, F. N. (Rig 1921, s. 81–85);
—, Den gotländska fornforskningens historia (KVHAA:s handlingar 59, 1945, bl. a. s. 7–10).