Ledamoter
Almgren  o.783

Oscar Almgren


f. 9.11.1869   d. 13.5.1945

Professor i nordisk och jämförande fornkunskap vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 4.8.1908 (nr 138)


Förste amanuens vid KVHAA 1907, antikvarie där 1910–11.

Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.
Bibliogr. över A:s tr. skrifter se Lindqvist nedan.

K. Andersson, I Oscars och Gunnars fotspår: en form av inledning (Suionum hinc civitates, 1998, s. 9–18);
E. Baudou, Det arkeologiska året 1906: O. A., Oscar Montelius och Fornvännen (Fornvännen 2006:2);
J. P. Lamm, O. A. och vendeltiden – en kronologihistorisk notis (Fornvännen 2001, s. 39 f.);
S. Lindqvist, [nekr.] i VSÅ 1945, s. 27–30;
—, [nekr.] i Uppland, 1945, s. 87–93 med bibliogr. över en del av A:s tr. skr.;
B. Nerman, [nekr.] i Fornvännen 1945, s. 359 ff.;
—, Den gotländska fornforskningens historia (KVHAA:s handlingar 59:2, 1945).

Festskrifter:
Studier tillägnade O. A. 9.11.1919, red.: S. Ambrosiani, S. Lindqvist & B. Nerman (1919);
100 Jahre Fibelformen nach O. A.: Internationale Arbeitstagung 25.–28. Mai 1997 Kleinmachnov, Land Brandenburg, herausgeg. von J. Kunow (2002).