Ledamoter
Kock781

Karl Axel Lichnowsky Kock


f. 2.3.1851   d. 18.3.1935

Professor i nordiska språk vid Göteborgs högskola, sedan professor i samma ämne vid Lunds universitet.


Arbetande ledamot
- Invald 6.11.1906 (nr 136)


Bibliografiska uppgifter

Papper i LUB.
Bibliogr. över K:s tr. skrifter i KVAÅ 1936, s. 275–280;
J. O. Tuneld, Professor A. K:s tryckta skrifter (Kungl. Gustav Adolfs akademiens minnesbok 1932–1942, 1943).

SBL, SMoK.

E. Ekwall, A. K. (KVAÅ 1936, s. 263–274);
Gertz, s. 173;
B. Hesselman, inträdestal [över K.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 46, 1935, s. 23–47);
H. Lindroth, A. K. (Minnestal hållna i Göteborgs KVVS 1933–1937, s. 59–67);
E. Olson, In memoriam. Minnesteckningar (1937), s. 89–132;
J. Palmér, [nekr.] (VSLÅ 1935, s. 167–176);
O. Rydbeck, [nekr.] i K. fysiografiska sällsk:s i Lund förhandlingar, 5, 1935, s. 51–53.

Festskrift:
Studier tillägnade Axel Kock (1929).