Ledamoter
Warburg780

Karl Johan Warburg


f. 23.11.1852   d. 14.9.1918

Professor i estetik samt litteratur- och konsthistoria vid Göteborgs högskola, sedan bibliotekarie vid Svenska akademiens Nobelbibliotek.


Arbetande ledamot
- Invald 5.12.1905 (nr 135)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.

SMoK.

A. Hirsch, Levande och bortgångna (1943, s. 153–156);
L. Johannesson, Om vetenskap för vänskaps skull: Viktor Rydberg och K. W. om ett konsthistoriskt tolkningsproblem (Tyst nu talar jag!, 1996);
M. Lamm, K. W. som litteraturhistoriker (Ord och bild, 28, 1919, s. 81–90);
F. Vetterlund, K. W. 1852–1912 (Ord och bild 1912);
K. Wolf, W. vs Lagerlöf: några aspekter på receptionen av Gösta Berlings saga (Makt och vanmakt, red. I. Nordin Hennel, 1998).
Festskrift:
Studier tillägnade K. W. på hans sextioårsdag af vänner och lärjungar (1912).