Ledamoter
Dahlgren779

Erik Wilhelm Dahlgren


f. 7.6.1848   d. 10.10.1934

Överbibliotekarie vid Kungl. biblioteket, slutl. riksbibliotekarie; geografisk och historisk författare.


Arbetande ledamot
- Invald 9.5.1905 (nr 134)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.
Självbiogr. Min lefnad. Minnen 1930 (utg. W. Odelberg, 1995).

SBL, SMoK.

I. Collijn, [nekr.] i NTBB 1934, s. 225–231;
E. Heckscher, [nekr.] i HT, 54, 1934, s. 367 ff.;
B. Hildebrand, [nekr.] i PHT, 35, 1934, s. 221–225;
P. J. Holmquist, [nekr.] i KVAÅ. 1935, s. 301–323;
H. Richter, [nekr.] i Svensk geografisk årsb., 10, 1934, s. 203–211;
O. Walde, De svenska bibliotekens historia (Svend Dahls bibliotekshandbok, 2, 1931, s. 149 f.);
A. Wallén, [nekr.] i Ymer 55, 1935, s. 90–96.