Ledamoter
Brate778

Erik Brate


f. 13.6.1857   d. 1.4.1924

Lektor vid Södermalms högre allmänna läroverk i Stockholm; runolog.


Arbetande ledamot
- Invald 1.11.1904 (nr 133)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA och Landsmålsarkivet, Uppsala.

SBL, SMoK.

M. Olsen, [nekr.] i ANF 40, 1923–24;
E. Olson, [nekr.] i Fornvännen 1924, s. 58–62.