Ledamoter
Salin777

Karl Bernhard Salin


f. 14.1.1861   d. 29.10.1931

Styresman vid Nordiska museet och Skansen, slutligen riksantikvarie; arkeolog och kulturhistoriker.


Arbetande ledamot
- Invald 7.6.1904 (nr 132)


E.o. amanuens vid KVHAA 1892. Sekreterare 31.3.1913–14.3.1923

Bibliografiska uppgifter

Arkiv i ATA.
Hans mottagna brev brända 1931.
M. Lundqvist, B. S:s bibliografi (Fornvännen 1933, s. 47 f.).

SBL, SMoK.

Ad patriam illustrandam. Hyllningsskrift till Sigurd Curman (1946);
O. Almgren, B. S. Fornforskaren med konstnärshågen (Fornvännen 1933, s. 1–46), jfr även Fornvännen 1932, s. 48;
N. E. Hammarstedt, B. S. (Fataburen 1932, s. 271–276);
A. Lindblom, De gyllene åren (1952, s. 68–72);
A. L. Romdahl, I museer och bland museimän för trettio år sedan (Fataburen 1938, s. 15–38);
—, Som jag minns det, 2 (1943).