Ledamoter
Noreen775

Adolf Gotthard Noreen


f. 13.3.1854   d. 13.6.1925

Professor i nordiska språk vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot
- Invald 1.10.1902 (nr 130)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.
Bibliografi över N:s tr. skrifter se SBL samt Arvid Noreen nedan.
Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning grundades 1985 och utger tidskriften Språk och stil (grundad av N. 1901).

SBL, SMoK.

Gösta Holm i LG s. 676 f;
L. Alfvegren, A. N. och Selma Lagerlöf (Språk och stil, 1992:2, s. 33–41);
B. Bergman, Inträdestal [över N.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 36, 1925, s. 27–47);
G. Danell, A. N. Ur en lärjunges synvinkel (Hågkomster och livsintryck, 19, 1938, s. 114–130);
L. Elmevik, A. N.: en nordistikens nydanare och vägröjare (”Nödder att bo vid Fyris å”: värmlänningar i Uppsala under fyra århundraden, 2006, s. 151–162);
B. Hesselman, [nekr.] i ANF 42, 1926;
A. Noreen, Släkten Noreen från Värmland ... (1917), s. 91–102 (bibliografi över N:s tryckta skrifter s. 97–102).

Festskrifter:
Nordiska studier: tillegnade A. N. på hans 50-årsdag den 13 mars 1904;
Nordiska Ortnamn: hyllningsskrift tillägnad A. N. på sextioårsdagen av vänner och lärjungar, utgiven genom Namn och bygd (1914).