Ledamoter
Stavenow774

Ludvig Vilhelm Albert Stavenow


f. 12.10.1864   d. 28.10.1950

Professor i historia och statskunskap vid Göteborgs högskola, sedan i historia vid Uppsala universitet, rector magnificus.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 3.6.1902 (nr 129)


Preses 1938–1939

Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SBL, SMoK.

R. Björk, L. S. 1864–1950 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
G. Carlsson, [nekr.] i VSÅ 1952, s. 19–32;
S. Grauers, Minnesord i KVHAAÅ 1951, s. 37–45;
T. T:son Höjer, [nekr.] i HT, 70, 1950, s. 422–425;
J. V. Johansson, Minnestal i Göteborgs KVVS. Handl., 70, 1951, Bih., s. 115–126;
G. Landberg, L. S. & Georg Wittrock. Anförande vid Historiska Föreningens i Uppsala 100-årsjubileum 26 maj 1962 (PHT 1964, s. 138–144).