Ledamoter
Danielsson773

Olof August Danielsson


f. 15.10.1852   d. 10.7.1933

Professor i grekiska språket och litteraturen vid Uppsala universitet, även etruskolog.


Arbetande ledamot
- Invald 5.11.1901 (nr 128)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

SBL, SMoK.

J. Charpentier, [nekr.] i Indogermanisches Jahrbuch 18 (1934, s. 327–332);
G. Devoto, Danielsson linguista (Studi etruschi, 9, 1935, s. 121–126);
E. Löfstedt, O. A. D. (VAÅ 1935, s. 287–299);
B. Nogara, Olavo Augusto Danielsson (Atti della Pontifica accademia romana di archeologia, ser. 3, Rendiconti, 10, 1934, s. 33–38);
G. Rudberg, O. A. D.: ur liv och brev (Hågkomster och livsintryck, 1938, s. 253–264);
S. Y. Rudberg, Tre Uppsalagrecister (Språkets speglingar, red. A. Jönsson & A. Piltz, 2000, s. 579–584);
C. Skottsberg, O. A. D. (Minnestal hållna i Göteborgs KVVS 1933–1937, s. 39–41);
C. & Ö. Wikander, O. A. D.: den etruskiska språkstriden och Corpus Inscriptionum Etruscarum (Språkets speglingar, red. A. Jönsson & A. Piltz, 2000, s. 373–381);
Ö. Wikander, O. A. D. och den etruskiska filologien: ett förbisett hundraårsminne (Romhorisont, 1981, s. 11 ff.).

Festskrift:
Symbolae philologicae O. A. Danielsson octogenario dicatae, ed. A. Nelson (1932).