Ledamoter
Eckhoff772

Per Emil Cornelius Eckhoff

(Ekhoff, från 1919)


f. 30.3.1846   d. 6.10.1923

Hjertbergsk amanuens vid KVHAA 1893, antikvarie där 1910–15, redaktör för KVHAA:s månadsblad, och senare länge för Fornvännen.


Arbetande ledamot
- Invald 5.11.1901 (nr 127)


Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.
Bibliogr. över E:s tr. skrifter se Hallström nedan.

SBL. SMoK.

G. Hallström, [nekr.] i Fornvännen 1923, s. 243–281.

Festskrift:
Den lille fornvännen: festskrift tillägnad den store fornvännen P. E. C. Ekhoff av kamrater och vänner vid Statens historiska museum den 31 mars 1915.