Ledamoter
Hj%c3%a4rne768

Harald Gabriel Hjärne


f. 2.5.1848   d. 6.1.1922

Professor i historia vid Uppsala universitet.


Arbetande ledamot
- Invald 7.11.1899 (nr 123)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.
A. Grape, Bidrag till en Hjärne-bibliografi (Hist. studier tillägn. H. H. den 2 maj 1908, s. I–XXIV).

SBL, SMoK.

D. Almqvist, H. H:s Samlade skrifter (HT, 61, 1941, s. 86–90);
R. Björk, H. H. och Sverige (Vad är Sverige?, s. 87–197);
—, H. H. 1848–1922 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
H. Brulin, H. H. i nittiotalets Uppsala (SvD 2/5 1948);
L. M. Bååth, H. G. H. (Ord och bild 1908, s. 259–268);
F. Böök, Inträdestal [över H.] (SA:s handlingar ifr. år 1886, 34, 1922, s. 59–76);
N. Elvander, H. H. och konservatismen: konservativ idédebatt i Sverige 1865–1922 (1961);
C. Hallendorff, H. H. och den karolinska forskningen (KFÅ 1922, s. 1–19);
H. Haralds, H. H:s statslära (Hist. stud. till L. Stavenow 1924, s. 319–338);
E. Heckscher, Ekonomisk-historiska studier (1936, s. 161–174);
—, H. H. och den moderna historievetenskapen i Norden (HT, 60, 1940, s. 133–152);
N. Herlitz, H. H. och Sveriges historia (Nord. tidskrift 1922, s. 91–105);
K-G. Hildebrand, Från H. H. till Sven A. Nilsson: historievetenskap i Uppsala 1913–1955 (Saga och sed, 1991, s. 21–35);
Hågkomster och livsintryck, 3 (1923, s. 46–58), 5 (1924, s. 225–231), 13 (1932, s. 30–36) och 17 (1936, s. 247–248, 254–301);
G. Jacobson, H. H. (1922);
—, Från Geijer till Hjärne (1945);
G. Landberg, H. H:s historieuppfattning och samhällssyn (Historia och religion, 1948);
—, H. H. i religionsdebatten (1951);
L. S[tavenow], H. H. (HT, 42, 1922, s. 69–75);
—, i HT, 51, 1931, s. 9 ff.;
L. Wahlström, Glada givare (1929, s. 39–72);
K. Zilliacus, Professor H. H. och den finska frågan (1903);
E. Åkesson, Till H. H:s minne (SDS 5/5 1948);
—, H. H:s historiska åskådning (ibid. 11/5 1948).

Festskrift 1908 se ovan, A. Grape.