Ledamoter
Stolpe 767

Knut Hjalmar Stolpe


f. 23.4.1841   d. 27.1.1905

Professor och intendent vid Riksmuseets etnografiska avdelning (nuv. Etnografiska museet).


Arbetande ledamot
- Invald 2.5.1899 (nr 122)


Andre amanuens 7.1.1880.

Bibliografiska uppgifter

Papper i ATA.
Bibliografi över S:s tr. skrifter i Ymer 1905, s. 445 f.

SBL, SMoK.

H. Arbman, Hj. S. som fornforskare (Fornvännen 36, 1941, s. 142–162);
G. Retzius, [nekr.] i Ymer 1905, s. 5–16;
A. L. Romdahl, I museer och bland museimän för trettio år sedan (Fataburen 1938, s. 15–38);
—, Som jag minns det, 2 (1943).