Ledamoter
Wieselgren766

Harald Ossian Wieselgren


f. 2.11.1835   d. 17.3.1906

Bibliotekarie vid Kungl. biblioteket, biografisk och historisk författare.


Arbetande ledamot
- Invald 14.1.1896 (nr 121)


Bibliografiska uppgifter

Papper i KB.
Bilder och minnen, tecknade af H. W (1889).

SMoK.

A. T. Gellerstedt, Minnesord öfver H. W. Idunskvällen d. 7 april 1906 (1906);
V. Gödel, H.W. (Ord och bild 1905);
F. Hedberg, [nekr.] i Svea 1907, s. 117–125;
PHT, 40, 1939–40, s. 175 ff.;
C. G. Laurin, H. W. 1835–1906 (Ord och bild 1935);
J. E. Malmquist, Kongl. Redaktörer (Några hyll(nings)centimeter, red.: A. Burius m. fl., 1998, s. 299–313);
V. Spångberg, H. W. Några minnesord (Publicistklubbens årsberättelse 1936, s. 42–56).