Ledamoter
Hazelius764

Artur Immanuel Hazelius


f. 30.11.1833   d. 27.5.1901

Fil. dr, styresman för Nordiska museet; grundare av Nordiska museet med Skansen.


Arbetande ledamot
- Invald 5.12.1893 (nr 119)


Bibliografiska uppgifter

Papper i Nordiska museet.
L[aura] St[ridsber]g, Några bref från och till A. H., Fataburen, 1915, s. 1–13.

SBL, SMoK.

G. Berg, A. H., mannen och hans verk (1933);
—, Karlin och Hazelius (Kulturen 1982, s. 63–77);
I. Bergman, A. H.: Nordiska museets och Skansens skapare (1999);
N-A. Bringéus, A. H. and the Nordic Museum (Ethnologica Scandinavica 1974, s. 516);
—, A. H. och Nordiska museet (Fataburen 1972, s. 7–32);
F. Böök, A. H. (1923);
Fataburen, 1916, 1926, 1933, 1934, 1937, 1940 och 1945;
V. Fevrell, A. H. och vårt svenska kulturarv (Pedagogisk tidskrift 1955, s. 178–186);
C. Hammarlund-Larsson, ”I denna tid af slapp nationalkänsla”: om A. H., vetenskapen och nationen (C. Hammarlund-Larsson, Samhällsideal och framtidsbilder: perspektiv på Nordiska museets dokumentation och forskning, 2004, s. 11–66);
K. Hedlund, A. H. och Dalarne: till femtioårsminnet (Gammalt och nytt från Dalarna, 1925, s. 52–55);
M. Hillström, Hågkomster av en museigrundare: A. H., Nordiska museet och Skansen i två biografiska berättelser (Kulturarvens gränser: komparativa perspektiv: en antologi, 2005, s. 170–186);
—, Ansvaret för kulturarvet: studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872–1919 (2006);
W. Kopczynski, A. H. (1833–1901) och Hälsingland: den polska etnologens syn (Hälsingerunor 2001, s. 28–31);
E. K:son Leijonhufvud, A. H. och Jämtland (Jämten 1934, s. 49–109);
—, Artur Hazelius och Jämtland: III: resornas tid 1884–1899 (Jämten 1941, s. 49–72);
J. P. Lamm, Norge – Sverige tur och retur: om A. H:s norska fornsakssamling och dess återbördande till Norge i samband med 100-årsminnet av unionsupplösningen (Viking 2005, 68, s. 13–24);
C. Mattsson, Sjöngo de visor: museimannen A. H. som visupptecknare (Föremål för forskning: trettio forskare om det kulturhistoriska museimaterialets möjligheter, 2005, s. 16–21);
M. Rehnberg, Då Karlfeldt rodde Hazelius över Dalälven (Dalarnas hembygdsbok 1946, s. 7–24);
G. Selling & S. Wallin, A. H:s födelsehus (1926);
K. D. Sievers, A. H. und Rudolf Virchow: die Einfluss schwedischer Museumskonzeptionen auf Deutschland (Weltgeltung und Regionalität, R. Bohn, M. Engelbrecht, hrsg., 1992, s. 163–176);
S. Strömholm, Nostalgi eller framtidstro?: om A. H:s gärning (1998);
S. Svensson, Hazelius, Bruzelius och Österlen (Skånegillet i Stockholm, årsbok 1946, s. 7–18);
S. Sörlin, A. H. och det nationella arvet under 1800-talet (Nordiska museet under 125 år, red. H. Medelius, B. Nyström, E. Stavenow-Hidemark, 1998, s. 17–39);
I. Talve, Carl Russwurms brev till A. H.: några ord om tillkomsten av Nordiska museets estlandssvenska samlingar (Svio-Estonica 1949, s. 154–167);
L. Wolf, A. H. och Fosterländsk läsning för barn och ungdom (Rig 1996, 76, s. 51–56).