Ledamoter
Taube  c.763

Carl Evert Bernhard Taube


f. 4.3.1834   d. 10.11.1917

Friherre, arkivarie i Riksarkivet, godsägare (Lidhem).


Arbetande ledamot
- Invald 5.12.1893 (nr 118)


Bibliografiska uppgifter

Papper i UUB.

G. Nilzén, Carl Gustaf Malmström (2010, s. 131–134);
E. Norberg, Mellan tiden och evigheten: Riksarkivet 1846–1991 (2007).