Ledamoter
Sch%c3%bcck  j.h.e.762

Johan Henrik Emil Schück


f. 2.11.1855   d. 3.10.1947

Professor i estetik, litteratur- och konsthistoria vid Lunds universitet, slutl. i litteraturhistoria med poetik vid Uppsala universitet, rector magnificus för universitetet.


Arbetande ledamot Ha
- Invald 6.6.1893 (nr 117)


Preses 1922–1937

Bibliografiska uppgifter

Papper i SA.
H. S:s Anteckningar till SA:s historia 1883–1912, I–V, ed. B. Svensén (1994–98);
E. Schück, Bidrag till en bibliografi öfver H. S:s intill den 2 nov. 1915 utgifna skrifter (1915);
N. Afzelius, Bibliografi över H. S:s intill den 2 november 1935 utgivna skrifter (1935).

SBL, SMoK.

N. A[hnlund], H. S. (HT, 67, 1947, s. 366 f.);
A. Blanck, H. S. (HVSUÅ 1948, s. 17–20);
G. Castrén, H. S. (Ord och bild, 44, 1935, s. 561–567);
K. Hagberg, H. S. som författare (Svensk litteraturtidskrift 2, 1939, s. 31–41);
A. Hirsch, Minnen som dröjt kvar (1953, s. 235–260: H. S., läraren ocb människan);
J. V. Johansson, Minnestal (Göteborgs KVVS. Handl., 67, 1948, Bih., s. 50–60);
H. S. Nyberg, H. S. Inträdestal (SA:s handlingar ifr. år 1886, 59, 1948, s. 19–48);
H. Olsson, H. S. (DN 22/9 1951);
N. L. Rasmusson, Medaljer och jetoner slagna av KVittA och KVHAA 1753–1953 (1953);
A. Schück, En arbetsmänniska (Min far, 1948, s. 207–218);
H. Schück, SA;
SLB 1900–1935 (1939–50, s. 244);
O. Sylwan, H. S. (Ord och bild 1920, s. 521–528).